Všeobecné podmínky ubytování

1. Pojištění

V cenách služeb zprostředkovaných poskytovatelem není obsaženo pojištění a zákazníci využívají těchto služeb na vlastní odpovědnost.

2. Způsob objednávání a placení

Podpisem objednávky a zaplacením zálohy vzniká zákazníkovi nárok na rezervaci objednaných služeb za stanovené ceny. Záloha je stanovena ve výši 50 % z celkové ceny objednaných služeb. Při složení zálohy zákazník obdrží na vyžádání předběžné potvrzení. Doplatek za pobyt uhradí zákazník nejpozději 14 dnů před termínem zahájení pobytu. Provozovatel má právo požadovat při nástupu od klienta při zahájení pronájmu složení kauce ve výši 1000,- Kč na případně způsobené škody. Na částku vystaví majitel příjmový doklad a při ukončení pronájmu kauci vrací nebo vyúčtuje klientovi.

3. Stornovací podmínky

Zákazník je oprávněn zrušit objednávku kdykoli před nastoupením k pobytu. Pokud není dodatkem stanoveno jinak, budou zákazníkovi v případě zrušení objednávky účtovány následující stornopoplatky: 14 až 7 dní před datem nástupu pobytu 30% z ceny ubytování, 6 až 3 dny před datem nástupu pobytu 50 % z ceny ubytování , 2 až den nástupu 80 % z ceny ubytování. Pokud bude za odhlášeného zajištěn náhradník a nebude přitom změněna objednávka (tedy ani cena), nebude stornopoplatek účtován.

4. Osobní data zákazníka

Zákazník podpisem objednávky potvrzuje svůj souhlas s uložením jeho osobních dat v databázi poskytovatele. Poskytovatel se zavazuje k použití těchto dat pouze k interním účelům týkajících se zakázek zákazníka.